Корнійчук Т. С. Динаміка сталефібробетонних конструкцій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100072

Здобувач

Спеціальність

  • 192 - Будівництво та цивільна інженерія

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.085.007

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Анотація

Об’єкт досліджень – вільні коливання бетонних і фібробетонних балок, пустотних та аеродромних плит; Метою роботи є розробка методів розрахунку частот і форм власних коливань бетонних і фібробетонних балок і плит різного призначення та їх моделей; Методи досліджень: емпіричні – проведення експериментальних досліджень залізобетонних і фібробетонних балок прямокутного перерізу, багатопустотних та аеродромних плит при власних коливаннях; аналіз та статистична обробка отриманих результатів; аналітичні методи визначення власних частот; комп’ютерне моделювання та чисельний аналіз методом скінчених елементів. Вперше в лабораторних умовах під час проведення експериментальних досліджень отримані нові дані щодо власних частот і форм коливань фібробетонних балок прямокутного перерізу; в лабораторних умовах під час проведення експериментальних досліджень отримані нові дані щодо власних частот і форм коливань багатопустотних плит перекриття з фібробетону; в лабораторних умовах під час проведення експериментальних досліджень отримані нові дані щодо власних частот і форм коливань аеродромних плит з фібробетону при обох схемах навантаження відповідно до діючих норм; доведено, що у всіх розглянутих конструкцій спектр частот був вищий, якщо вони виготовлені з фібро бетону. удосконалено: методику випробувань бетону і фібробетону на ударну в'язкість із застосуванням копрів маятникового типу; методику розрахунку бетонних і фібробетонних плит різного призначення на власні коливання; отримали подальший розвиток: методи комп'ютерного моделювання бетонних і фібробетонних плит різного призначення та їх розрахунок на власні коливання у кількох провідних вітчизняних та закордонних програмних комплексах. Результати, отримані в дисертаційній роботі, в вигляді аналітичних, експериментальних та чисельних методів виконання модального аналізу в динамічних системах з бетону та фібробетону, впроваджені в конструкторську практику ТОВ «Екобуд» м. Одеси, а також в навчальний процес в Одеській державній академії будівництва та архітектури при підготовці магістрів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

Файли

Схожі дисертації