Курява В. В. Адміністративно-правові концептуальні засади створення та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100107

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 55.051.033

Сумський державний університет

Анотація

Дослідження зосереджене на адміністративно-правових концептуальних засадах утворення та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні, визначено стратегічні напрямки подальшого розвитку інституту судового захисту прав інтелектуальної власності в нашій державі. Ґенеза становлення інституту судового захисту прав інтелектуальної власності на теренах незалежної України містить відбиток радянської тоталітарної правової спадщини і пройшла складні етапи напрацювання демократичних принципів розвитку інституту інтелектуальної власності, й досі на етапі розбудови правової культури та правової свідомості громадян відносно прав інтелектуальної власності, але при цьому, на етапі впровадження провідних європейських та міжнародних принципів, положень, практики щодо охорони та захисту інтелектуальної власності в нашій державі. Попри відсутність міжнародних зобов’язань щодо створення окремої судової спеціалізації з питань інтелектуальної власності, світові тенденції до її виокремлення чи централізації у певних видах спорів з питань інтелектуальної власності збільшується. Однак, стратегічний план створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності потребує ретельного аналізу ситуації, що загалом відбувається в державі, з урахуванням особливостей її правової та судової системи та внутрішніх реальних потреб.

Файли

Схожі дисертації