Оксанюк О. А. Режим окремого проживання подружжя в сімейному праві

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100115

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 70.895.014

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню юридичної природи інституту окремого проживання подружжя, правових підстав для його встановлення та припинення, правових наслідків, які наступають у зв’язку із встановленням або припиненням режиму окремого проживання подружжя, дослідженню відповідного зарубіжного та історичного досвіду. У роботі розроблено концепцію сучасного розуміння правового режиму окремого проживання подружжя, виявлення основних теоретичних та прикладних проблем даного сімейно-правового інституту, а також сформовано наукові висновки та пропозиції стосовно вдосконалення чинного сімейного законодавства у даній галузі дослідження. В роботі проведено аналіз теоретико-правових проблем визначення режиму окремого проживання подружжя у сімейному праві; з’ясовано поняття, основні риси та правова природа режиму окремого проживання подружжя в сімейному праві в контексті його співвідношення із суміжними правовими поняттями сімейного права; проаналізовано особливості встановлення, зміни та припинення режиму окремого проживання подружжя, в тому числі в судовому та договірному порядку; з’ясовано основні наукові підходи до класифікації та визначено зміст майнових юридичних наслідків режиму окремого проживання подружжя; розкрито зміст правових наслідків немайнового характеру у разі встановлення режиму окремого проживання подружжя; запропоновано науково-обґрунтовані пропозиції по вдосконаленню норм сімейного законодавства, якими врегульовано питання режиму окремого проживання подружжя в сімейному праві.

Файли

Схожі дисертації