Лечаченко Т. А. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в інформаційних процесах дуальної освіти.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100156

Здобувач

Спеціальність

  • 122 - Комп’ютерні науки

31-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.052.013

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання – розробленню моделей та методів підтримки прийняття рішень в інформаційних процесах дуальної освіти. Визначено джерела поширення, формування знаннєвого потенціалу в студента. Формалізація динаміки знаннєвих потенціалів дала можливість розробити моделі інформаційних процесів компонтетів веб-порталу дуального навчання.

Файли

Схожі дисертації