Коваль Ю. А. Фінансово-правове регулювання державно-приватного партнерства.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100159

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.244

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Здійснено дослідження еволюції ключових понять ДПП, що дозволило визначити тенденції розвитку понятійного апарату у цій сфері, а також його вплив на фінансово-правове регулювання. Зокрема, на прикладі державної підтримки концесійних проєктів доведено, що ігнорування особливостей фінансово-правового регулювання ДПП нівелює можливість практичного застосування відповідних інструментів. Визначено коло суспільних відносин, які виникають під час планування та реалізації проєктів ДПП, врегульованих нормами фінансового права. Доведено, що фінансові правовідносини виникають на кожній стадії ДПП. Встановлено особливості фінансово-правового зобов’язання у проєктах ДПП та зроблено висновок про доцільність запровадження відповідальності за порушення державним партнером фінансово-правового зобов’язання в рамках ДПП. Розглянуто проблематику визначення меж публічного фінансового контролю у сфері ДПП. З’ясовано, що кількість інструментів і предмет фінансового контролю повинні залежати від форм, умов та обсягів наданої державної підтримки. Аналіз існуючих підходів до визначення галузевої належності правових норм, які врегульовують відносини у сфері ДПП, засвідчив, що ДПП є комплексним міжгалузевим правовим інститутом. Розглянуто питання щодо належності договорів про ДПП до адміністративних та фінансово-правових договорів. Наголошено на тому, що не всі договори ДПП зумовлюють виникнення, зміну та припинення фінансово-правових відносин, у зв’язку з чим зроблено висновок про комплексну (міжгалузеву) правову природу договорів про ДПП. Встановлено, що договори про надання державної підтримки в межах ДПП можуть бути віднесені до фінансово-правових договорів, адже вони включаються до юридичного складу, що породжує фінансово-правове зобов’язання в межах ДПП.

Файли

Схожі дисертації