Ковальчук Х. В. Діагностична значимість реактивності рецепторів тромбоцитів в розвитку і прогресуванні вікової дегенерацції макули

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100166

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.613.060

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуального завдання сучасної офтальмології – підвищенню ефективності діагностики та прогнозування розвитку вікової дегенерації макули на підставі аналізу функціональної активності пуринових, адренергічних і ФАТ рецепторів тромбоцитів.

Файли

Схожі дисертації