Машевська О. П. Суддя як суб'єкт правопорушень, пов’язаних з корупцією: адміністративно-правовий аспект

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100372

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

27-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.503.052

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, нормативних, практичних та адміністративно-правових аспектів аналізу правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених суддею. Здійснено аналіз піднятого рівня наукової проблематики у сфері правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених суддею. Зосереджено увагу на тому, що дослідження правопорушень, пов’язаних з корупцією, входило до предмету дослідження багатьох наукових праць, незважаючи на це наукові пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпними.

Файли

Схожі дисертації