Пісоцька В. В. Структурно-функціональне значення захисних лісосмуг у формуванні орнітокомплексів північного сходу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100434

Здобувач

Спеціальність

  • 091 - Біологія. Біологія

21-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.053.055

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Робота присвячена вивченню орнітокомплексів лісосмуг різного типу. Вперше вивчено сучасний стан орнітокомплексів лісосмуг різних типів північного сходу України. Досліджено багаторічну та сезонну динаміку структури орнітокомплексів лісосмуг різних типів північного сходу України. Отримані дані є важливими для розробки заходів з охорони та збереження біорізноманіття антропогенно змінених штучних біогеоценозів. У орнітокомплексах лісосмуг різного типу сумарно зареєстровано 68 видів. Видове різноманіття орнітокомплексів лісосмуг північного сходу України зростає від 44 видів (лісосмуги, що межують з автошляхами) та 54 види (полезахисні лісосмуги) до 59 видів (лісосмуги вздовж залізничних шляхів). Проаналізовано природоохоронний статус видів: 4 види занесені до Червоної книги України (Milvus migrans Boddaert,1783, Casarca ferruginea Pallas, 1764 Circus pygargus Linnaeus, 1758, Columba oenas Linnaeus, 1758); 7 – до Червоної книги Харківської області. Бернською конвенцією додаток (II) та додаток (ІІІ) охороняється 58 видів. Під охороною Боннської конвенції додаток (II та ІІІ) знаходиться – 20 вид, Вашингтонської конвенції (В) – 4 види. Директива ЄС про охорону диких птахів охоплює 5 видів птахів. Варто зазначити, що види одночасно мають декілька охоронних статусів. 9 видів птахів не мають природоохоронного статусу. Встановлено фактори, що впливають на особливості формування орнітокомплексів штучних лінійних насаджень: флористичний склад та структура. Різноманіття орнітофауни полезахисних лісосмуг зростає від 26 видів у горобінієвих продувних лісосмугах, 38 видів гніздових та 2 видів, що перебувають під час добування корму у мішаних продувних лісосмугах, 39 видів у кленово-ясенових продувних лісосмуг до 41 виду в кленово-липових ажурних лісосмугах та 44 видів у мішаних щільних і мішаних ажурних лісосмугах. Видовий склад лісосмуг вздовж автошляхів у монофлорних (тополевих та кленових) представлений - 22 види. Орнітокомплекс мішаних ажурних лісосмуг - 43 види. Орнітокомплекс мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з агроценозом представлено 46 видами. 51 видів птахів характерно для мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з водними об’єктами. Видовий склад птахів мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з населеними пунктами та антропогенними спорудами представлений 44 видами.

Файли

Схожі дисертації

0824U001244

Курочкіна Віта Анатоліївна

Цитогенетична ефективність радіоізотопа цезію-137 у лімфоцитах периферичної крові людини в модельних експериментах in vitro

0824U001225

Богданович Таїса Андріївна

Розробка біотехнології отримання сполук з протизапальними та антиоксидантними властивостями з «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb.

0824U001148

Федорова Анна Олегівна

Розширення підходів до встановлення складу природних геміклональних популяційних систем гібридогенного Pelophylax esculentus complex

0824U001130

Галич Тарас Вадимович

Зв’язок ураження геному за різних типів опромінення із стимуляцією утворення фармацевтичних сполук Matricaria chamomilla L.

0824U001015

Яринка Дар'я Володимирівна

Оптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленонуОптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленону