Орєхова Х. В. Патоморфологічна верифікація різних типів лімфосарком у котів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001156

Здобувач

Спеціальність

  • 211 - Ветеринарна медицина

10-05-2024

Спеціалізована вчена рада

5014

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню клінічних, патологоанатомічних, патогістологічних та ультраструктурних змін за різних типів лімфосаркоми (лімфоми) у котів з їх фенотиповою верифікацією. Проблеми ранньої діагностики, молекулярно-генетичних та імунобіологічних властивостей неоплазій, підбір методів лікування у дрібних домашніх тварин до сьогодні залишаються дискусійними у світі, а також і в Україні. Донедавна вважалось, що провокують появу лімфоми у котів два РНК геномних віруси з родини Retroviridae, роду Gammaretrovirus – вірус лейкозу котів – FeLV та роду Lentivirus – вірус імунодефіциту котів (FIV – лімфотропний лентівірус), які відіграють непряму роль у пухлинному генезі, викликаючи хронічну дисрегуляцію імунної системи та активізацію онкогенного шляху. Лімфома, як правило, виникає внаслідок неопластичної трансформації та подальшої проліферації лімфоцитів у лімфоїдних органах.

Публікації

Oriekhova, K., & Shchebentovska, O. (2022). Pathohistological features of mediastinal lymphoma in domestic cats. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(3), 317–323. doi:10.15421/022241

Oriekhova, K., & Shchebentovska, O. (2023). Pathomorphology of the renal form of lymphoma in cats. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 14(1), 3–9. doi:10.15421/022301

Орєхова Х. В., Щебентовська О. М. (2023). Патоморфологічні зміни в органах котів, спричинені аліментарною лімфомою. Клінічні випадки. Науковотехнічний вісник Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок та Інституту біології тварин, 24(2), 145–155. doi:10.36359/scivp.2023-24-2.15

Орєхова Х. В. (2021). Патоморфологічні зміни в лімфатичних вузлах за лімфосаркоми у котів. Матеріали ІІ конференції «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині», присвячені 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та 18 школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові». Львів, 113–114.

Орєхова Х. В. (2021). Патоморфологічні зміни в нирках за екстранодальної форми лімфоми у котів. Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної морфології». Дніпро, 106–108.

Орєхова Х. В. (2022). Цитологічна та патоморфологічна характеристика медіастинальної великої В-клітинної лімфоми у мейн-куна. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю заснування факультету ветеринарної медицини «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти». Житомир, 96–101.

Файли

Схожі дисертації