Шевчук Ю. В. Зменшення ризику падінь у жінок похилого віку з остеоартрозом суглобів нижніх кінцівок засобами фізичної терапії та ерготерапії

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002421

Здобувач

Спеціальність

  • 227 - Фізична терапія, ерготерапія.

03-07-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 24.227.17; ID 5800

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація

Дисертацію присвячено питанню зменшення ризику падінь жінок похилого віку, хворих на остеоартроз суглобів нижніх кінцівок. Проблема падінь є актуальною, зважаючи на зростання їх кількості після 60 років. Вони знижують фізичне функціонування та незалежність, ведуть до серйозних травм, мають колосальні економічні наслідки для сімей та суспільства. Остеоартроз, який є поширеним хронічним станом літніх людей, також веде до падінь. Закордонні дослідження доводять ефективність профілактичних втручань у зменшенні ризику падінь. Існують окремі дослідження з фізичної терапії та ерготерапії. Проте немає досліджень, які би поєднували обидва ці напрямки. В українській літературі взагалі не досліджувалось питання падінь. Мета дослідження – наукове обґрунтування та розробка комплексної програми засобів фізичної терапії та ерготерапії для зменшення ризику падінь. Об’єкт дослідження – процес фізичної терапії та ерготерапії, спрямований на зменшення впливу чинників ризику падінь. Матеріали та методи – аналіз літератури, медичних карт, інтерв'ю, спостереження, тести: WOMAC, TUG, 30 CST, Берга, FES-I, LEFS, SF-12, методи математичної статистики. Наукова новизна роботи полягає в проведенні аналізу факторів падінь та поєднанні в програмі зменшення ризику падінь втручань з ерготерапії та фізичної терапії, в підтвердженні позитивного впливу вправ та засобів ерготерапії у попередженні падінь. За результатами дисертаційного дослідження встановлено зв’язок між остеоартрозом та падінням. Вихідні дані жінок з остеоартрозом за всіма тестами в 2–3 рази були гіршими за дані осіб без остеоартрозу. Були виявлені зв'язки між болем, скутістю, обмеженням функції, порушенням рівноваги, швидкістю ходьби, страхом падіння та самим фактом падіння. Оцінювання після завершення програми показало достовірні покращення всіх показників жінок, хворих на остеоартроз (p < 0,01). Результати дослідження впроваджені в роботу реабілітаційних центрів та навчальний процес НУФВСУ.

Публікації

1. Лазарєва О. Б., Шевчук Ю. В. Фактори ризику падінь у розробленні стратегій втручань ерготерапевта для осіб похилого та старечого віку. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія / Категорія Б. 2021. № 2. С. 127–132.

2. Лазарєва О. Б., Шевчук Ю. В. Оцінювання ризику падінь у осіб похилого та старечого віку. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія / Категорія Б. 2022. № 2. С. 132–137.

3. Shevchuk Y. V. Occupational therapy interventions to improve occupational participation and reduce the risk of falls in elderly people with osteoarthritis. Art of Medicine / Категорія Б. 2023. № 4 (28). C. 168–173.

Файли

Схожі дисертації