Андріїшина К. І. Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000002

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

12-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.054.04

Анотація

Дисертація присвячена вивченню лінгвальних засобів авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі. Запропоновано визначення авторизації, установлено підпорядкованість її дискурсивної реалізації риторичним канонамі способам впливу, диференційовано її індивідуальний, інституційний і колективний різновиди, експліковані лінгвальними засобами, що представлені дейктичними, безособовими й змішаними конструкціями; розкрито послідовність і частотність уживання дейктичних, безособових й змішаних конструкцій в різних блоках статей сучасного англомовного журнального дискурсу.

Схожі дисертації