Насікан З. С. Просодична організація фоносемантичних комплексів в емоційному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження сучасного англомовного кінодискурсу).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000006

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

12-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.054.04

Анотація

Роботу присвячено дослідженню просодичної організації фоносемантичних комплексів в емоційному мовленні на матеріалі сучасного англомовного кін дискурсу. Робота виконана у руслі лінгвосеміотичного та функціонально-комунікативного підходів до дослідження фонетичних засобів. У дисертації представлено класифікацію фоносемантичних комплексів за лінгвальними ознаками. За результатами експерименту встановлено варіантні та інваріантні моделі просодичної організації кожного різновиду фоносемантичного комплексу та виявлена роль емоційного мовлення в його реалізації на матеріалі сучасного англомовного кінодискурсу.

Схожі дисертації