Любчик О. К. Податковий механізм регулювання економіки України.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100014

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.055.01

Одеський національний економічний університет

Анотація

Дисертація присвячена систематизації і розширенню теоретичних засад функціонування податкового механізму регулювання економіки, розробці науково-практичних рекомендацій його модифікації для підвищення ефективності податкової системи, досягнення цілей соціально-економічного розвитку в сучасних умовах в Україні. Обґрунтовано застосування методології дослідження функціонування податкового механізму на засадах поєднання функціонального і процесного підходу. Сформульовано загальні принципи побудови податкового механізму і ті завдання, які він повинен виконувати. Базуючись на положеннях теорії ієрархічних систем, доведено можливість розгляду податкового механізму як сукупності порівняно незалежних, але взаємопов’язаних податкових підмеханізмів, які можуть бути представлені у вигляді ієрархічної структури. Удосконалено науково-методичні підходи щодо аналізу дієвості податкових підмеханізмів за процесним і функціональним підходами. Систематизовано основні напрямки модифікації податкового механізму й удосконалення процесу оподаткування суб’єктів господарювання. Обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо конструювання податкового механізму.

Файли

Схожі дисертації