Писаренко Н. В. Страхування сільськогосподарських культур: становлення та шляхи розвитку в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100025

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.006.04

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних засад страхування сільськогосподарських культур, шляхам оптимізації тарифної політики і визначенню пріоритетних напрямів удосконалення страхування сільськогосподарських культур із врахуванням класифікації основних видів ризику аграрних підприємств. Здійснено оцінку доцільності державної, фінансової підтримки страхування сільськогосподарських культур, проаналізовано стан страхування та пропонованих страховими компаніями програм з добровільного страхування сільськогосподарських культур. З’ясовано особливості страхування сільськогосподарських культур та акцентовано увагу на практику здійснення державної політики страхування сільськогосподарської продукції в зарубіжних країнах, визначено сутність страхування сільськогосподарських культур і його місце в загальній системі страхування. Запропоновано новий елемент фінансового рахівництва у сфері страхування сільськогосподарських культур, а саме: формування загальнонаціональної централізованої бази інформаційних ресурсів страхування сільськогосподарських культур та обґрунтовано її необхідність і доцільність. Представлено схему організаційно-економічного механізму, напрями та результати його дії із врахуванням оновленої нормативно-правової складової, як важелю впливу дії механізму.

Файли

Схожі дисертації