Медвідь Ю. І. Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100037

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 56.146.01

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2019. У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування і практичну реалізацію важливого наукового завдання щодо формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки. Досліджено стан розробленості проблеми формування зазначеної якості майбутніх фахівців у педагогічній теорії та практиці. Уточнено сутність і структуру готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності, визначено критерії, показники та рівні її сформованості. Розроблено змістово-функціональну модель та методику формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки.

Файли

Схожі дисертації