Віщенко О. В. Формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100041

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

16-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 29.053.01

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Анотація

Об’єкт: процес професійної підготовки майбутніх модельєрів-перукарів у закладах вищої освіти; мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки.; методи: аналіз наукової літератури, систематизація та класифікація наукових положень, анкетування, тестування, спостереження, експертна оцінка та самооцінка, педагогічний експеримент, методи математичної статистики; новизна: теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки; результати: розроблено програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу „Конкурсна діяльність” для студентів спеціальності „Перукарське мистецтво та декоративна косметика”; банк художньо-творчих завдань з розвитку художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів; тематику й технологічні карти розробки художньо-творчих проєктів з моделювання сучасних зачісок та візажу; положення та організаційно-методичний супровід підготовки студентів до творчих конкурсів з перукарського мистецтва різного рівня; дібрано та адаптовано до розв’язання дослідницьких завдань діагностичні методики визначення рівнів сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів; галузь – теорія і методика професійної освіти

Файли

Схожі дисертації