Модло Є. О. Застосування мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100046

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 29.053.01

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Анотація

Об’єкт: процес навчання бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів; мета: теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів; методи: аналіз, узагальнення, систематизація законодавчої бази, освітніх стандартів, інтернет-ресурсів, сучасних мобільних засобів ІКТ навчання, спостереження, анкетування, експертне оцінювання, педагогічний експеримент, методи математичної статистики; новизна: теоретично обґрунтовані та розроблені зміст компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів та критерії її сформованості, модель процесу та методика використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів; результати: розроблено навчально-методичний комплекс з моделювання електромеханічних систем на основі використання мобільних інтернет-пристроїв у складі електронного навчального курсу (https://vtutor.ccjournals.eu/course/view.php?id=75), лекційних демонстрацій, лабораторних робіт, індивідуальних завдань, матеріалів для курсового й дипломного проектування та комп’ютерної програми «Фільтр SageCell для Moodle» (https://moodle.org/plugins/filter_sagecell), що надає можливість виконувати код Sage на сервері SageMathCell та відображати результати виконання на сторінках системи підтримки навчання Moodle; галузь – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Файли

Схожі дисертації