Кримчак Л. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100052

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

21-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 70.052.01

Хмельницький національний університет

Анотація

Досліджено теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств та запропоновано трактування даної категорії. Здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств і стану інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Проведено дослідження існуючих науково-методичних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства та розроблено методику оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сформовано науково-методичний підхід до вдосконалення інструментарію інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Розроблено модель оптимізації взаємодії підприємства з іноземними партнерами на основі мінімізації ризиків. Сформовано інформаційно-аналітичний інструментарій взаємодії підприємства з митними органами в контексті впровадження постмитного аудиту.

Файли

Схожі дисертації