Гермаш К. В. Електромагнiтнi властивостi електрон-дiркових протиструмових надпровiдникiв з дiракiвським спектром носiїв заряду.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100084

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.02 - Теоретична фізика

11-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.169.01

Інститут монокристалів НАН України

Анотація

Дисертацiя присвячена теоретичному дослiдженню електромагнiтних властивостей двошарових графенових систем i гетероструктур на основi топологiчних iзоляторiв iз електрон-дiрковим спаровуванням. Встановлено, що електрон-дiркове спаровування в двошаровiй графеновiй системi призводить до повного (при нульовій температурі) або часткового (при ненульовій температурі) пригнiчення екранування електричного поля точкового заряду. Передбачено виникнення пiкiв у вiдбиттi та поглинаннi електромагнiтної хвилi на частотi w=2D (2D — щiлина в квазiчастинковому спектрi). Показано, що електрон-дiркове спаровування призводить до розщеплення поверхневої оптичної плазмонної TM-моди в двошаровiй графеновiй системi на двi гiлки: низькоенергетичну (слабозгасаючу, w<2D) та високоенергетичну (сильнозгасаючу, w>2D). На прикладi двошарової графенової системи з’ясовано, що в протиструмовому надпровiднику виникають колективнi моди Андерсона — Боголюбова, Шмiда та Карлсона — Голдмана. Виявлено, що електрон-дiркове спаровування обумовлює суттєве посилення генерацiї третьої гармонiки. Визначено умови виникнення стану з електрон-дiрковим спаровуванням в гетероструктурах на основi топологiчного iзолятора в магнiтному полi та знайдено температуру перехода газу електрон-дiркових пар у надплинний стан.

Файли

Схожі дисертації