Орос М. М. Право народу на спротив: конституційно-правове дослідження

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100085

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право

30-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 61.051.07

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"

Анотація

Дисертація є одним з перших в Україні комплексних наукових досліджень, у якому розкрито право народу на спротив як можливість захисту не тільки прав і свобод людини і громадянина, але суспільних інтересів, суверенітету, територіальної цілісності, економічного добробуту держави та конституційного ладу в цілому. Розкрито сутність права народу на спротив, вимоги до його реалізації, основні умови для його застосування, критерії правомірності його реалізації, форми його реалізації, місце серед інших конституційних прав і свобод, а також проведено порівняльний аналіз між правом на самозахист та правом на спротив в ході якого розкрито їх подібність та відмінності.

Файли

Схожі дисертації