Хемій А. С. Реформування системи пенсійного страхування в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100088

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.12

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню основних напрямів реформування системи пенсійного страхування в Україні. Розглянуто сучасні підходи до визначення поняття пенсійного страхування як цілісної системи. Висвітлено етапи розвитку системи пенсійного страхування, сформованих за критерієм джерела фінансування громадян похилого віку. Особливу увагу приділено аналізу чинників зовнішнього економічного середовища солідарного рівня та факторів, що впливають на функціонування добровільного недержавного рівня системи пенсійного страхування. Надано практичні рекомендації щодо запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня системи пенсійного страхування в Україні. Визначено напрями інвестування пенсійних заощаджень та доведено необхідність надання гарантій їх збереження, а також розраховано вартість таких гарантій при запровадженні накопичувального рівня системи пенсійного страхування в Україні.

Файли

Схожі дисертації