Безугла Т. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ УМОВ ЙОГО РОЗВИТКУ

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100112

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 45.052.02

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотація

Досліджено стійкість персоналу підприємства як квазістабільний стан сис-теми управління персоналом. Побудовано онтологію загальної сфери дискурсу «стійкість персоналу». Уточнено сутність поняття «стійкість персоналу». Визна-чено передумови та чинники забезпечення стійкості персоналу підприємства. Виявлено сучасні тренди та прогнозовані зміни розвитку глобального ринку праці, які впливають на можливості забезпечення людським ресурсами регіонів, країн і суб’єктів господарювання. Запропоновано підхід до аудиту умов розвитку персоналу. Надано оцінку стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу. Сформовано підхід до діагностики та прогнозування стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу. Запропоновано когнітивну схему застосування соціальних технологій у забезпеченні стійкості персоналу. Побудовано модель професійних спроможностей персоналу в системі забезпечення стійкості персоналу.

Файли

Схожі дисертації