Скляр О. Ю. Ідея свободи в політичних вченнях XVIII–XIX ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100124

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.41

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У дисертації досліджено становлення, розвиток та визначені сутність політичних свобод як найвищої соціальної цінності й неодмінної умови функціонування всіх інших видів свобод на основі аналізу наукових праць періоду ХVІІІ-ХІХ ст., у визначенні практичного значення політичних свобод в дослідженнях даного періоду для сучасних умов. Операціоналізація поняття «політичні свободи» дозволила виявити його місце в системі політичних категорій та визначити базові рівні виміру відповідного феномену в цивілізаційному, філософському, соціальному, правовому та політичному сенсі та дана їх класифікація за змістом. Свободи в політичному вимірі – це реалізація інтересів громадян у політичній системі суспільства. З`ясовано розуміння сутності політичних свобод в класичних ідеологіях: лібералізмі, консерватизмі, соціал-утопізмі, марксизмі.

Файли

Схожі дисертації