Садовяк М. С. Фінансування житлового будівництва в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100125

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

16-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.883.01

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

Анотація

У дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання щодо поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів фінансування житлового будівництва в Україні. Уточнено сутність житлового будівництва та визначено напрями його фінансування, розкрито особливості житлової нерухомості як об'єкта фінансування. Представлено класифікацію джерела залучення інвестиційних ресурсів на окремих етапах реалізації інвестиційного проекту будівництва житла. Розкрито зміст системи фінансування житлового будівництва, обґрунтовано структуру та взаємодію між її складовими. Наведено характеристику та здійснено аналіз механізмів фінансування житлового будівництва. Проведено оцінку стану і тенденцій зміни обсягів житлового будівництва та джерел його фінансування. Визначено проблеми, які стримують розвиток процесів фінансування житлового будівництва в Україні. Розроблено та обґрунтовано авторський підхід до оцінювання доцільності фінансування інвестиційних проектів з будівництва житла. Розроблено науково-практичні підходи до фінансування будівництва житла на засадах державно-приватного партнерства та базі створення Агенції зі сприяння інвестицій у сферу житлового будівництва, а також визначення її ключових функцій, напрямів діяльності. Наведено пропозиції з удосконалення фінансово-кредитного стимулювання житлового будівництва в Україні. Запропоновано та обґрунтовано модель функціонування кластеру з житлового будівництва, у якій будуть представлені всі суб'єкти, діяльність яких пов'язана з процесом будівництва будинків, надання житлово-комунальних послуг населенню та юридичним особам. Визначено та обґрунтовано напрями підвищення фінансової безпеки громадян в процесі фінансування житлового будівництва.

Файли

Схожі дисертації