Чалабієва М. Р. Конституційно-правовий статус електронних засобів масової інформації

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100133

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.051.31

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з конституційно-правовим регулюванням статусу електронних засобів масової інформації. Предметом дослідження є конституційно-правовий статус електронних засобів масової інформації. Уперше: - запропоновано авторське визначення «електронного засобу масової інформації» як юридичної особи (організації), діяльність якої спрямована на виробництво і швидкісну передачу інформаційної продукції публічного характеру для необмеженої кількості споживачів, яка функціонує шляхом безперервного використання електронної чи електромеханічної енергії для донесення інформації до споживачів (аудиторії); удосконалено: - наукові погляди на систему функцій електронних засобів масової інформації; виокремлено загальні (властиві всім ЗМІ), родові (властиві електронним ЗМІ) і спеціальні (властиві окремим видам електронних ЗМІ) функції; - доктринальні підходи до розуміння системи принципів діяльності електронних мас-медіа; пропонується доповнити її принципами саморегуляції діяльності електронних ЗМІ та опосередкованого впливу держави на їх функціонування; набули подальшого розвитку: - класифікація електронних ЗМІ у частині їх поділу на три види: телебачення, радіо та Інтернет-ЗМІ; сформульовано пропозиції щодо: - розробки і прийняття «Інформаційного кодексу України», як інструмента забезпечення уніфікації підходів щодо регламентації інформаційних відносин в Україні. Запропоновано його орієнтовну структуру та визначено основні напрямки правового регулювання; - можливості запровадження добровільної реєстрації для локальних електронних ЗМІ, які перейшли з офіційного друкованого варіанту на Інтернет-версії.

Файли

Схожі дисертації