Христін А. І. Управління репутаційним ризиком банків на фінансовому ринку.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100143

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

12-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.055.01

Одеський національний економічний університет

Анотація

Дисертація присвячена розробці теоретичних і методичних засад, практичних рекомендацій щодо управління репутаційним ризиком банку в умовах цифровізації та економічної циклічності. Досліджено еволюцію наукових підходів до визначення поняття «репутаційний ризик» банку, запропоновано авторське трактування; розроблено науково-методичний підхід до побудови інтегрального показника рівня репутаційного ризику банку. Обґрунтовано методологічні основи формування інтегрованої системи управління репутаційним ризиком банку. Визначено сутність онлайн-репутації банку. Запропоновано теоретичне обґрунтування сутності репутаційного аудиту в банку; доведено необхідність його проведення за окремими етапами. Обґрунтовано послідовність здійснення стрес-тестування репутаційного ризику на засадах розробленого інтегрального показника та класифікації інструментарію стрес-тестування, що сприятиме упорядкуванню та підвищенню результативності процедури проведення стрес-тестування; запропоновано наукові підходи щодо стандартизації методів управління на основі виокремлення рівнів зрілості процесів управління репутаційним ризиком банків.

Файли

Схожі дисертації