Тимчук І. Т. Конструктивно-технологічне забезпечення виробництва компонентів сенсорних систем детектування фізичних експериментів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100188

Здобувач

Спеціальність

  • 05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.052.04

Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація

Об'єкт – технологічні процеси (ТП) виготовлення детекторних лінійок (ДЛ) для детекторних систем фізичних експериментів. Мета – створення високотехнологічних компонентів сенсорних систем детектування часток фізичних експериментів за рахунок розробки ТП виготовлення безадгезивних плівкових алюміній-поліімідних матеріалів та виробництва компонентів ДЛ. Методи - методи математичного та комп’ютерного моделювання; положення теорія пружності; положення теорії факторного експерименту. Результати – розроблено ТП виготовлення високотехнологічних багатокомпонентних кабелів живлення для ДЛ та безадгезивних алюміній-поліімідних матеріалів для їх компонентів, удосконалено конструктивно-технологічне забезпечення виготовлення детекторних модулів на основі новітніх MAPS сенсорів, що дозволило реалізувати надлегкі модулі з малою радіаційною довжиною; удосконалено модель вигину гнучкого двошарового матеріалу діелектрик-провідник, модель усадки компонентів (одношарових елементів комутації) ДЛ та модель впливу розмірів елементів в зоні міжелементного з’єднання, що дозволило визначити конструктивні обмеження при створенні компонентів ДЛ та матеріалів для їх виробництва; вперше розроблено ТП виготовлення тришарового безадгезивного матеріалу поліімід-алюміній-поліімід і ТП виготовлення гнучких компонентів з зазначеного матеріалу. Впровадження результатів – виробництво ДЛ та компонентів для зовнішніх MAPS детекторних шарів удосконаленої Внутрішньої трекової системи міжнародного експерименту ALICE на Великому Адронному Коллайдері у CERN.

Файли

Схожі дисертації