Майборода О. В. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємств-суб'єктів ринку плодовочевої продукції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100199

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.832.02

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних та прикладних засад формування системи управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємств-суб’єктів плодоовочевого ринку. Виконано ідентифікацію передумов формування маркетингової та логістичної діяльності підприємств-суб’єктів плодоовочевого ринку. Обґрунтовано методичний підхід щодо комплексного оцінювання результативності управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку. Досліджено особливості формування системи управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку. Проаналізовано сучасний стан управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку. Визначено чинники впливу мікро- та макросередовища при формуванні системи управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку. Виконано моделювання стратегій управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку. Обгрунтовано напрями удосконалення управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку. Обґрунтовано концептуальні засади побудови та функціонування системи управління маркетинговою та логістичною діяльністю аграрних підприємств на ринку плодоовочевої продукції, які передбачають поєднання досліджень маркетингового середовища, інструментарію маркетингу, декомпозиції логістичних процесів на стадіях заготівлі, зберігання, транспортування, товарної доробки і переробки, оптової та роздрібної торгівлі з інтеграцією в маркетинговий менеджмент підприємства контролінгових процедур та відповідної функціональної системи стратегічного, тактичного та оперативного управління і контролю. Розроблено та апробовано методичний підхід щодо комплексного оцінювання результативності управління маркетинговою та логістичною діяльністю в підприємствах-суб’єктах плодоовочевого ринку, який дозволяє керуватися не тільки оцінками економічних результатів виробничо-комерційної діяльності, а й співвідносити їх з визначенням рівня організації маркетингу та логістики на основі поєднання розрахунково-аналітичних методів з методами експертного оцінювання в контексті пошуку шляхів раціоналізації управління маркетингово-логістичною діяльністю. Ідентифіковано передумови розвитку маркетингової та логістичної діяльності підприємств-суб’єктів плодоовочевого ринку шляхом систематизації об’єктивних та суб’єктивних причин поглиблення інтеграції маркетингових та логістичних інструментів в менеджмент підприємства з урахуванням характеристик продукції, кон’юнктурних особливостей цільового ринку її збуту, а також ознак виробничого та комерційного потенціалу підприємств.

Файли

Схожі дисертації