Репілевська О. Ю. Соціально-економічний розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100200

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

06-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.832.02

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У дисертаційній роботі визначено сутність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх взаємозв’язків з суб’єктами господарювання на селі; обґрунтовано соціологізацію змісту й розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; розроблено методичні засади оцінки рівня організаційно-економічної та фінансової стійкості кооперативів як системних утворень. Проаналізовано типологію, спеціалізацію сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх місце у структурі агробізнесу й розвитку сільських територій; здійснено оцінку маркетингових стратегій розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; визначено особливості соціального середовища функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. У дисертації розроблено інноваційно-інвестиційні інструменти забезпечення соціально-економічної ефективності та фінансової стійкості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; обґрунтовано організаційно-економічний та мотиваційний механізми соціально-економічного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; визначено напрями удосконалення міжгосподарських відносин та посилення соціологізації розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Обґрунтовано концептуальні засади посилення соціальної складової у діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як такої, яка зосереджується на питаннях впровадження інновацій і знань, особистісного росту учасників, співпраці і взаємодопомоги. Визначено дефініції “сільськогосподарський обслуговуючий кооператив”, яке, крім традиційного тлумачення як неприбуткової організації, розширено складовими “соціальне об’єднання самостійних власників”, “форма гарантованого самозабезпечення послугами учасників”, “економічний потенціал співпраці”. Ідентифіковано ефективність й тенденції розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів через встановлення рівня дотримання кооперативних принципів діяльності; оцінку дій конкурентів – посередників; розрахунки показників ефективності. Окреслено інноваційно-інвестиційні інструменти соціально-економічного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у вигляді інноваційно-інвестиційних й інвестиційних проектів; громадських фондів і приватних джерел грошових засобів їх фінансування; пільгового кредитування; приватно-державного партнерства.

Файли

Схожі дисертації