Омельченко Г. Ю. Управління економічним розвитком підприємств туризму та сільського зеленого туризму

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100201

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

07-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.832.02

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У дисертації обґрунтовано теоретичні та практичні рекомендації щодо економічного розвитку підприємств туризму та сільського зеленого туризму через використання сучасних управлінських концепцій з метою формування інструментарію стратегічного управління підприємствами з урахуванням різних компонентів моделювання для забезпечення їх конкурентоспроможного розвитку. Вперше обґрунтовано концепцію розвитку сільського зеленого туризму, як основного напряму підприємницької діяльності в межах сільських територій з урахуванням програми розвитку області через механізми децентралізації, яка базується на засадах стратегічного управління за рахунок моделювання для відповідних програм інвестиційного забезпечення, формування інвестиційної привабливості на принципах екологічності, сталості та соціального партнерства, формування стратегій економічного розвитку з використанням сучасних управлінських механізмів на основі запровадженням маркетингового інструментарію діяльності. Удосконалено інструментарій маркетингової діяльності підприємства з урахуванням галузевої специфіки та особливостей формування відповідного інформаційного забезпечення для якнайповнішого використання комунікаційної політики; підходи щодо формування організаційного механізму підприємств туристичної сфери через формалізацію можливостей їх вертикальної та горизонтальної інтеграції у відповідності з результатами районування; методичні підходи до визначення конкурентного потенціалу підприємств сфери туризму та сільського зеленого туризму. Дістали подальшого розвитку інструментарій оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств туризму та сільського зеленого туризму через запровадження соціальних, економічних та фінансових компонентів та відносних показників при визначенні інтегрального показника результативності з урахуванням можливостей планування та прогнозування його змін; механізми організаційного та економічного забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери; напрями та моделі стратегічного управління економічним розвитком підприємств на основі пристосування існуючих результатів діяльності до новітніх (інноваційних для даної сфери) управлінських систем та програмного забезпечення.

Файли

Схожі дисертації