Зьомко У. В. Лінгвокультурні, текстотвірні та гендерні особливості рецензії у кінокритиці (на матеріалі англійської та німецької мов).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100214

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 35.051.15

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

У дослідженні визначено лінгвокультурні, текстотвірні та гендерні ознаки англійських і німецьких рецензій у кінокритиці; здійснено зіставний аналіз структур ключових концептів концептосфери «кінематографічна діяльність», представлених у текстах англійських та німецьких рецензій, встановлено лінгвокультурні ознаки реалізації оцінки акторської гри. У роботі обґрунтовано думку, що текстотвірні комунікативні стратегії, тактики та мовленнєві ходи, застосовані в текстах рецензії у кінокритиці, відбивають лінгвокультурні ознаки мовленнєвої поведінки. У результаті кількісного і зіставного аналізу питомої ваги мовленнєвих ходів відповідних комунікативних тактик у жіночих і чоловічих англійських та німецьких рецензіях у кінокритиці виявлено конвергентні та дивергентні лінгвокультурні і гендерні ознаки мовленнєвої поведінки.

Файли

Схожі дисертації