Шимко Я. Р. Розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100233

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 27.855.01

Університет державної фіскальної служби України

Анотація

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні засади й удосконалено науково-методичні підходи, спрямовані на розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України. Досліджено економічну природу та систематизовано класифікації видів НПФ. Розкрито сутність фінансових ресурсів НПФ та описано їхній кругообіг у процесі функціонування фондів. Охарактеризовано поняття фінансового розвитку НПФ. Ідентифіковано екзогенні та ендогенні чинники розвитку НПФ у пенсійній системі. Висвітлено функціональне призначення та місце НПФ у структурі пенсійної системи. З’ясовано роль фінансового регулювання у розвитку НПФ. Виконано ретроспективний аналіз розвитку НПФ у пенсійній системі України. Здійснено періодизацію розвитку НПФ. Визначено тенденції розвитку вітчизняних НПФ. Проведено рейтингування НПФ України за рівнем їхнього розвитку. Розвинуто науково-методичний підхід до запровадження колективних професійних програм у частині визначення оптимальної ставки пенсійних внесків. Сформульовано методичні засади оцінювання фінансової надійності НПФ. Запропоновано концептуальні положення розвитку НПФ у пенсійній системі України. Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, фінансовий розвиток, чинники розвитку, пенсійна система, фінансові ресурси, фінансове регулювання, рейтингування, пенсійна програма, актуарні розрахунки, фінансова надійність.

Файли

Схожі дисертації