Кравченко Н. Ю. Регіональна специфіка організаційної культури в умовах транзитивного українського суспільства (на прикладі Запорізької області)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100238

Здобувач

Спеціальність

  • 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.02

Класичний приватний університет

Анотація

Дисертація присвячена соціологічному дослідженню структурних, змістових і функціональних особливостей організаційної культури в умовах транзитивного українського суспільства з позицій застосування секторального підходу (на прикладі Запорізької області). Організаційна культура є явищем соціальним, властива різним організаціям. Морально-етичний, ціннісно-нормативний базис організаційної культури організації формується під впливом ціннісної системи суспільства, тому прийнятні суспільні зразки організаційних та управлінських відносин мають віддзеркалення в організаційній культурі різних організацій, що працюють у всіх секторах економічної системи суспільства (державному, приватному (комерційному) та неприбутковому (громадському)). Визначено структурні складові організаційної культури, які характеризують культуру організації, формують та зумовлюють її трансформацію відповідно до глобалізаційних викликів, а саме: соцієтальні складові, ціннісно-нормативні складові, складові керівних відносин (організаційних та управлінських).

Файли

Схожі дисертації