Сінческул І. Л. Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами комунальних теплопостачальних підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100242

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.089.01

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних аспектів управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами теплопостачальних комунальних підприємств. В роботі узагальнено економічні характеристики діяльності теплопостачальних комунальних підприємств та розроблено напрямки розвитку взаємовідносин зі стейкхолдерами у процесі реформування житлово-комунального господарства України на основі аналізу ефективності діяльності теплопостачальних підприємств в розвинених країнах Європи. Обґрунтовані стратегічні напрямки розвитку теплопостачальних комунальних підприємств шляхом забезпечення збалансованого управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами. Запропоновано застосовувати збалансовану систему показників, що дозволяє на основі оцінки фінансових і нефінансових індикаторів результативності діяльності підприємства визначити тенденції зміни кожної з чотирьох ключових сфер діяльності для досягнення мети КТП щодо задоволення суспільних потреб споживачів, одержання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів його працівників та задоволення їх економічних і соціальних потреб на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів.

Файли

Схожі дисертації