Біланич Л. В. Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100254

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтування теоретико-методичних засад державного регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу. Визначено методологічні аспекти наукових досліджень соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу. Охарактеризовано теоретичні основи соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу. Досліджено правову базу розвитку соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу та феномени сучасного соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу. Визначено методи державного регулювання і підтримки соціального підприємництва в Україні та зроблений аналіз розвитку соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу, відповідно визначено місце соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу за умов ринкової економіки Охарактеризовано основні моделі та напрями розвитку соціального підприємництва та міжнародний досвід його державного регулювання, на основі чого розроблено концепцію вдосконалення державного регулювання соціальним підприємництвом та соціально-відповідальним бізнесом і рекомендації щодо формування державної політики підтримки соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу. Запропонований науковий підхід до оцінювання ефективності вдосконалення державного регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу.

Файли

Схожі дисертації