Радова А. С. Z-функція Гекке та її застосування в асимптотичних задачах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.01 - Математичний аналіз

27-11-2020

Спеціалізована вчена рада

К 41.051.05

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Знайдені нетривіальні оцінки залишкових членів асмтотичних формул для суматорних функцій для функцій дільників на арифметичній прогресії зі зростаючою нормою різниці прогресії. Отримані нові результати поведінки функції дільників над кільцем цілих гаусових чисел з нормами в арифметичній прогресії. Отримано результати про розоділ точок з цілими координатами на поверхні конусу, а також вивчено розподіл точок конуса в слої та в секторіальній області.

Файли

Схожі дисертації