Павлович О. Р. Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення важливої науково-прикладної проблеми, яке полягає у розробці концептуальних, теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо процесу формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти. Отримані наукові результати сприятимуть підвищенню якості формування професійного менеджменту в закладі вищої освіти (ЗВО) і досягнення ними необхідного рівня конкурентоспроможності. Розроблено концептуальну основу формування механізму професіоналізації менеджменту ЗВО, яка доповнюється взаємопов’язаними теоретико-методичними компонентами, що сприяють інноваційній трансформації управлінської діяльності з метою забезпечення якісних форм управлінського супроводу освітньої, наукової та інноваційної діяльності ЗВО. Запропоновано комплексну методику впровадження механізму професіоналізації менеджменту ЗВО, яка направлена на створення якісної системи професійного менеджменту і реалізацію умов для підвищення конкурентоспроможності ЗВО за рахунок системної професійної підготовки управлінського персоналу. Сформовано концептуальний базис і стратегічні умови впровадження комплексної методики механізму професіоналізації менеджменту ЗВО. Обґрунтовані наукові підходи до формування структурно-функціональних елементів механізму професіоналізації менеджменту ЗВО. Запропоновано оцінку інтегральної якості процесу формування і впровадження механізму професіоналізації менеджменту ЗВО.

Файли

Схожі дисертації