Ільїн М. В. Психологічний інфантилізм як чинник самопрезентації особистості

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100017

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 32.051.05

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

У дисертації представлений теоретичний та емпіричний аналіз проблеми інфантилізму, визначено головні підходи до її дослідження. Вивчено феномен інфантилізму в медико-психологічній літературі та розглянуті соціально-психологічні чинники розвитку інфантилізму. Визначено структуру психологічного інфантилізму, представлену такими патернами: примітивна невротична імпульсивність, симбіотична ригідна інтерперсональність, ображена неконтактність, нарцисична позиція, шокування недоліками оточення, залякування, лицемірна поверхневість, самовиправдальні монологи. Встановлено, що моделі психологічного інфантилізму представників української, японської, корейської та північно-американської культурних традицій мають специфічну культурну обумовленість. Розроблено програму соціально-психологічного тренінгу з корекції інфантилізму особистості та розвитку адекватних моделей самопрезентації.

Файли

Схожі дисертації