Колесник М. О. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду при різних гематологічних варіантах залізодефіциту, ефективність феро- та метаболічної терапії

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100022

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.02 - Внутрішні хвороби

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.600.05

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотація

Робота присвячена підвищенню ефективності лікування хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду (ХСНзнФВ) із супутнім залізодефіцитом (ЗД) на підставі вивчення особливостей перебігу ХСН при різних гематологічних варіантах порушень обміну заліза, клінічно-лабораторної оцінки ефективності тривалої пероральної феротерапії та її комбінованого застосування з L-карнітином. Встановлено, що низький вміст гемоглобіну та насичення трансферину залізом є незалежними клінічно-лабораторними предикторами важкого перебігу та зниження якості життя (ЯЖ) у пацієнтів з ХСНзнФВ із супутнім ЗД. Корекція супутнього латентного ЗД та залізодефіцитної анемії (ЗДА) за допомогою сульфату заліза впродовж 6 місяців призводить до нормалізації гематологічних показників, що супроводжується зменшенням функціонального класу ХСН, покращенням толерантності до фізичного навантаження (ТФН), структурно-функціонального стану міокарда та зростанням рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ, фізичного та психологічного компонентів здоров’я за MOS SF36. Доведені переваги комбінованого перорального застосування сульфату заліза з L-карнітином у пацієнтів із супутньою ЗДА за впливом на ТФН та показники ЯЖ.

Файли

Схожі дисертації

0424U000059

Федорович Христина Миколаївна

Клініко-лабораторні особливості кардіоваскулярного статусу пацієнтів із ревматоїдним артритом та оптимізація принципів його корекції.

0523U100054

Стрільчук Лариса Миколаївна

Автономна вісцеро-вісцеральна кардіонейропатія у пацієнтів з біліарними ураженнями: поширеність, механізми, патогенез, клінічний поліморфізм, підходи до лікування

0523U100045

Діденко Володимир Ізотович

Хронічні дифузні захворювання печінки: етіологічні, структурні та клініко-біохімічні аспекти формування фіброзних змін (клініко-експериментальне дослідження)

0422U100009

Баженова Наталія Михайлівна

Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки

0422U100010

Ткачишин Олександр Володимирович

Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування