Ткачишин О. В. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100010

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.02 - Внутрішні хвороби

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.003.08

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Анотація

Дисертація присвячена вивченню актуального питання сучасної внутрішньої медицини – оптимізації діагностики серцево-судинного ремоделювання у пацієнтів з ГХ після раннього відновного періоду геморагічного інсульту на основі комплексного інструментального обстеження хворих, оцінки плазмового гемостазу та порушень ліпідного обміну з врахуванням патогенетичного лікування. Проведена оцінка структурно-функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на ГХ, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду, дозволила уточнити особливості ремоделювання магістральних артерій шиї, встановити кореляцію з більшою частотою виявлення атеросклеротичних бляшок, ширший діапазон коливань АТ, зменшення пікової систолічної швидкості кровотоку та зростання пульсаційного індексу в магістральних артеріях шиї. Визначено переважання судинного ремоделювання над кардіальним. Зростання варіабельності денного АТ за систолічною компонентою з уповільненням процесів гемокоагуляції збільшує цереброваскулярні ризики. Для виявлення підвищеного ризику повторних геморагій на етапах відновного періоду перенесеного геморагічного інсульту у хворих на ГХ розроблений діагностичний алгоритм щодо оцінки найбільш інформативних показників зі спектру плазмового гемостазу. Застосування фіксованого комбінованого антигіпертензивного лікування з розувастатином виявило розмір клінічної ефективності у 72,7% хворих на ГХ після перенесеного геморагічного інсульту на етапах відновного періоду.

Файли

Схожі дисертації

0424U000059

Федорович Христина Миколаївна

Клініко-лабораторні особливості кардіоваскулярного статусу пацієнтів із ревматоїдним артритом та оптимізація принципів його корекції.

0523U100054

Стрільчук Лариса Миколаївна

Автономна вісцеро-вісцеральна кардіонейропатія у пацієнтів з біліарними ураженнями: поширеність, механізми, патогенез, клінічний поліморфізм, підходи до лікування

0523U100045

Діденко Володимир Ізотович

Хронічні дифузні захворювання печінки: етіологічні, структурні та клініко-біохімічні аспекти формування фіброзних змін (клініко-експериментальне дослідження)

0422U100009

Баженова Наталія Михайлівна

Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки

0421U103751

Гаврилюк Надія Михайлівна

Особливості фіброзування печінки у хворих з надлишковою масою тіла і ожирінням та можливості корекції