Браверман С. О. Юридико-психологічні засади процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100042

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.06 - Юридична психологія

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.01

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертація вперше у вітчизняній теорії юридичної психології та практиці комплексно вирішує завдання щодо визначення юридико-психологічних засад процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів та спрямована на розроблення основних змістовних характеристик зазначеної методики. У роботі розглянуто генезис становлення допиту у кримінальному судочинстві; визначено його роль та місце в розслідуванні корупційних злочинів; висвітлено особливості кримінального провадження щодо корупційних злочинів на теренах сучасної України, зокрема констатовано, що розслідування корупційних злочинів передбачає визначення сутності дій, які дають змогу виявити їх та розслідувати, а також необхідність розкриття системи обставин, що підлягають встановленню та доказуванню: правовий статус особи, яка підозрюється у вчиненні корупційного діяння; обсягу її службових прав й обов’язків; мета зловживання владою або службовим становищем; характер дій або бездіяльності; час, місце й мета вчинення злочину; спосіб вчинення та приховання злочину; розмір шкоди, заподіяної злочинними діями службової особи; відомості про особу підозрюваного; причини та умови, що сприяли вчиненню службового злочину тощо. Аргументовано, що підготовлений та ефективно проведений допит дозволяє створити сприятливі умови для співпраці підозрюваних та свідків з детективом (слідчим), оперативно, об’єктивно та якісно спрямовувати розслідування. На підставі розгляду основних наявних методик реалізації допиту як слідчої дії обґрунтовано актуальність застосування процесуального інтерв’ю у розслідуванні корупційних злочинів. Автором також наведено результати порівняльного аналізу кримінально-процесуальних засад доказового значення допиту у різних системах права та розглянуті основні особливості проведення інтерв’ю, залежно від процесуального статусу особи та участі у кримінальному провадженні адвоката; запропоновано адаптовану до українського законодавства модель процесуального інтерв’ю, деталізовано зміст кожного етапу його реалізації під час проведення допиту. Також запропоновано практично орієнтовані форми та методи професійно-психологічної підготовки детективів для реалізації процесуального інтерв’ю у службовій діяльності.

Файли

Схожі дисертації