Остапович В. П. Правові та психологічні основи менеджменту персоналу Національної поліції України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100032

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.06 - Юридична психологія

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.700.04

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

В дисертації презентовано результати теоретико-експериментального дослідження правових та психологічних основ менеджменту персоналу Національної поліції України. Розкрито юридико-психологічну сутність і зміст основних понять цього напряму наукових пошуків, правові та психологічні особливості сучасного менеджменту персоналу поліції. Визначено поняття, зміст, методи механізму правового регулювання та юридико-психологічні особливості реалізації мети та функцій менеджменту персоналу Національної поліції України, виявлено правові та психологічні ресурси оптимізації основних його компонентів. Установлено організаційно-правові умови ефективного прийняття й реалізації управлінських рішень менеджерами, здійснено професіографічне вивчення їх діяльності. Визначено структуру професійної придатності поліцейських менеджерів до діяльності, яка включає показники рівня сформованості загальних здібностей, особистісних характеристик, спрямованості; обґрунтовано й розроблено структурно-логічну схему психологічного прогнозу успішності професійної діяльності кандидатів на керівні посади в Національній поліції. Визначено структуру професійно-управлінської компетентності менеджера. Запропоновано дефініцію й визначено завдання правового забезпечення функціонування систем поліцейського менеджменту; систематизовано понятійний апарат для характеристики процесів менеджменту персоналу; обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів МВС України, спрямованих на підвищення ефективності психологічного забезпечення менеджменту персоналу.

Файли

Схожі дисертації