Чепур О. О. Особливості психологічного впливу слідчого на особистість підозрюваного в процесі слідчих дій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100411

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.06 - Юридична психологія

14-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.700.063

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичному аналізу, узагальненню та емпіричному дослідженню проблеми психологічного впливу слідчого на особистість підозрюваного в процесі слідчих дій. У роботі розроблено і описано теоретичну модель правомірного психологічного впливу слідчого на підозрюваного у процесі слідчих дій; розкрито зміст розуміння сутності психологічного впливу слідчими та його застосування у професійній діяльності; проаналізовано психологічні детермінанти психологічного впливу слідчого на підозрюваного у групах досліджуваних із різним стажем роботи та займаною посадою; виявлено механізми і закономірності реалізації психологічного впливу слідчого на підозрюваного у процесі слідчих дій; розроблено програму розвитку навичок психологічного впливу слідчих на підозрюваних та доведено її ефективність.

Файли

Схожі дисертації