Скубак Е. О. Юридико-психологічна характеристика зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100043

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.06 - Юридична психологія

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.01

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню юридико-психологічних особливостей злочинів, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем. Сформульовано рекомендації щодо використання психологічних знань і прийомів у практичній діяльності правоохоронних органів з їх розслідування. У роботі здійснено історико-правовий та компаративістський аналіз кримінально-правового змісту поняття «зловживання службовим становищем». Проаналізовано різні підходи до тлумачення «зловживання службовим становищем» у різні історичні періоди становлення й розвитку Української держави. Висвітлено ключові відмінності й особливості складу кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем, у кримінальному законодавстві інших країн, зіставлено їхню юридичну структуру з гіпотезою, диспозицією та санкцією аналогічної статті національного кримінального законодавства. Розглянуто психологічний аспект правопорушень, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем. Акцентовано увагу на корупційному спрямуванні зазначених діянь, доведено, що психологічна їх обумовленість передбачає дію двох груп детермінант – соціальних і психологічних. Висвітлено аспекти професійної деформації державних службовців як можливої підстави для здійснення корупційних правопорушень.

Файли

Схожі дисертації