Бондаренко О. В. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100068

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 73.053.02

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

Дисертацію присвячено проблемі формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України (далі – ЗСУ) до професійної діяльності у військових ліцеях. У роботі розкрито педагогічну проблему формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військових ліцеях, подано теоретико-методичне обґрунтування і результати експериментальної перевірки моделі формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях. У дисертації визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності: оптимізація професійно зорієнтованого середовища в освітньому процесі підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військових ліцеях; застосування інтерактивних методів навчання (рольових та ділових ігор) як максимального наближення освітнього процесу до реальної професійної діяльності у військових ліцеях майбутніх офіцерів ЗСУ; структура взаємодії та взаємообумовленості елементів системи професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військових ліцеях. Уточнено структурні блоки професійної моделі формування професійної готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до забезпечення освітньо-виховного процесу у військових ліцеях, зокрема: цільовий, змістово-практичний, функціональний та діагностично-результативний, що уможливлюють цілеспрямовану організацію освітнього процесу закладу вищої освіти.

Файли

Схожі дисертації