Тищенко А. Г. Особливості становлення й інституалізації харизматичних Церков у сучасній Україні (на прикладі Міжнародного християнського руху "Нове покоління")

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100077

Здобувач

Спеціальність

  • 09.00.11 - Релігієзнавство

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.161.03

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Анотація

У дисертації на прикладі Міжнародного християнського руху "Нове покоління" здійснено філософсько-релігієзнавчий аналіз процесів становлення й інституалізації харизматичних церков у сучасній Україні. Обґрунтовано наукову доцільність застосування в релігієзнавчому дослідженні процесів інституалізації харизматичних церков методології "case studies" (методу ситуаційного аналізу) як загального міждисциплінарного дослідницького підходу, який дозволив виявити специфіку процесів інституалізації харизматичного руху в Україні, виокремити автентичні риси теології та соціальної доктрини харизматів, які формуються паралельно з організаційним становленням харизматичних Церков. Запропоновано авторську періодизацію історії українського харизматичного руху: "рівайвелістський", "місіонерський" та "інституалізаційний". Розглянуто форми управління та церковну організацію харизматичного руху в Україні, представлену незалежними (конгрегаціоналістськими) та апостольськими Церквами, що мають різну модель церковного лідерства та менеджменту. Виявлено, що в процесі формування теології харизматизму акцент з теології духовних дарів зміщується на практичне богослов'я. Прогнозується, що сучасна богословська концептуалізація харизматичної євангелізації має призвести до формалізації соціальної доктрини харизматичних церков у доктринальному документі. Висновується, що активна соціальна та громадянська позиція українських харизматичних Церков, створений ними значний соціальний капітал сприяють поступовому покращенню їх суспільного іміджу та руйнації упередженого громадського ставлення.

Файли

Схожі дисертації