Удовиченко О. С. Інноваційний розвиток промислових територій найкрупніших міст України (на прикладі м. Харкова)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100095

Здобувач

Спеціальність

  • 18.00.04 - Містобудування та ландшафтна архітектура

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 64.089.06

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація

На основі нового методичного підходу щодо дослідження стану та визначення шляхів раціонального перетворення промислових територій найкрупніших міст України які, склалися в період соціалістичної економіки і втратили свою первинну функцію на поч. ХХІ ст., розроблено наукові принципи та напрямки їх інноваційного розвитку в аспекті функціонально-планувальної організації. Основними з них є такі - узгодженості напрямків містобудівного перетворення промислової території з її розміщенням у зонально-поясній структурі міста; екологічної безпечності та наукоємності, багатофункціональності та комплексності, змішаності суміжної забудови, гнучкості функціонально-планувальної організації. Доведено, що саме такий, підхід, є суттєвим фактором сталого розвитку міста в умовах ринкової економіки та демократичних засад управління. Містобудівні особливості цих перетворень, а саме формування технопарків, індустріальних парків, технополісів, визначаються низкою соціально-економічних факторів, і містобудівними умовами ділянок промислових та суміжних з ними територій, які склалися на початок ХХІ ст. Обгрунтувано напрямки інноваційного розвитку промислових територій м. Харкова та розроблено його схему-модель. Результати та висновки дисертаційного дослідження використані при розробці розділу «Виробничі території» ДБН «Планування і забудова територій».

Файли

Схожі дисертації