Коровкіна Г. А. Особливості архітектури модерну міста Харкова

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100096

Здобувач

Спеціальність

  • 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 64.089.06

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація

Дисертація присвячена виявленню особливостей архітектури стилю модерн в місті Харкові. В роботі проаналізовано вітчизняні й закордонні дослідження, присвячені виникненню та розвитку цього стилю. Проаналізовано соціокультурний контекст, у якому виникла й розвивалася харківська архітектура модерну, а також умови та фактори, які сприяли її своєрідності. Виявлено взаємозв’язок харківської архітектури з напрямами європейського модерну. Визначено, що в харківській архітектурі модерну сформувалися «чисті» та гібридні напрями, обумовлені місцевими культурними традиціями й авторською інтерпретацією характерних прийомів. Основними з них є декоративний, раціоналістичний і північний модерн, а також неокласика модернізована, модерн еклектичний, модерн класицизований, еклектика модернізована та їх підвиди. Виявлено стильові характеристики кожного напряму. Проаналізовано сучасний стан забудови, розроблено методичні рекомендації щодо збереження й подальшого використання харківської спадщини модерну.

Файли

Схожі дисертації