Скоробогатов О. Ю. Вивчення структурних механізмів взаємодії дефосфорильованих 2'-5'-триаденілатів з білком S100A1

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100134

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.03 - Молекулярна біологія

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.237.01

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню механізмів взаємодії дефосфорильованих 2'-5'-триаденілатів із Са2+-зв’язуючим білком S100A1 людини in vitro. Вперше встановлено, що утворення комплексу між цими сполуками призводить до кількісних змін складу елементів вторинної структури білка S100A1, зменшуючи відсоток альфа-спіральних елементів та збільшуючи кількість невпорядкованих елементів вторинної структури. Показано, що, окрім впливу на структуру S100A1, 2'-5'-триаденілати несуттєво змінюють константу дисоціації між іонами Са2+ та S100A1. Було виявлено амінокислотні залишки, що безпосередньо задіяні у взаємодії між 2'-5'-триаденілатом та білком S100A1. Беручи до уваги описану раніше властивість 2'-5'-триаденілатів стимулювати м’язове скорочення in vivo, було зроблено припущення щодо можливого механізму цього феномену, суть якого полягає у безпосередній взаємодії 2'-5'-триаденілатів із протеїном S100A1, структурні та функціональні зміни в складі якого опосередковано впливають на подальшу взаємодію S100A1 з ріанодиновим рецептором. Ключові слова: 2'-5'-триаденілати, S100A1, структурні зміни.

Файли

Схожі дисертації