Король О. Г. Удосконалення системи форсованого керування електромагніта вакуумного контактора за допомогою електронної системи.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100144

Здобувач

Спеціальність

  • 05.09.01 - Електричні машини і апарати

14-01-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 64.050.08

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню системи форсованого керування моностабільного електромагніта вакуумного контактора низької напруги за допомогою електронної системи для підвищення надійності (безвідмовності) роботи і терміну служби пристрою при експлуатації, а також удосконаленню конструкцій газорозподільних клапанів ракет-носіїв в умовах форсованих режимів за рахунок обґрунтованих технічних рішень та рекомендацій. Об’єкт дослідження – електромагнітні, теплові стаціонарні і нестаціонарні процеси у колах шунтових обмоток моностабільних електромагнітів та колах пристрою форсованого керування цими обмотками. Предмет дослідження – пристрій для форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумними контакторами; моностабільний електромагніт газорозподільних клапанів ракет-носіїв. Розглянута та досліджена електромеханічна система форсованого керування з пусковими та утримуючими шунтовими обмотками моностабільним електромагнітом серійного триполюсного вакуумного контактора КВТн-250/1,14 науково-виробничого підприємства «Електродинаміка». Запропоновано напівпровідникову систему форсованого керування. Удосконалено і досліджено математичну модель динаміки форсованої електромагнітної системи; математичну модель стаціонарного нагріву шунтових обмоток вакуумних контакторів та математичну модель форсованого нагріву шунтової обмотки газорозподільних клапанів ракет-носіїв. Розроблено дослідний зразок напівпровідникового пристрою форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора та проведено експериментальні дослідження процесів в ньому. Результати дисертаційної роботи використані у виготовленні вакуумних контакторів КВТн-250/1,14 Науково-виробничим підприємством «Електродинаміка» (Харків), в яких було встановлено розроблені в НТУ"ХПІ" нові напівпровідникові форсовані системи керування моностабільним електромагнітом; при проектуванні вакуумних контакторів середніх напруг ТОВ "АВМ АМПЕР" (Кременчук); при проектуванні швидкодіючих електромагнітів броньового типу з якорем, що втягується, що використовуються у газорозподільних клапанах Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (Дніпро).

Файли

Схожі дисертації